O firmie Pulsar

Firmie Pulsar przyświeca misja.

.

Nie istnieje dla nas nic, co jest ważniejsze od zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Naszym celem jest doradzanie naszym klientom w spełnieniu przepisów obowiązujących w naszym kraju, kształtowanie właściwych postaw kadry kierowniczej każdego szczebla oraz pracowników w zakresie bhp i ppoż., nieustanna poprawa warunków pracy poprzez spełnienie przepisów, szukanie niestandardowych rozwiązań i szkolenia.

Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem wszystkich pracodawców i osób kierujących pracownikami jest zapewnienie bezpiecznych i niezagrażających zdrowiu warunków pracy. Wymaga to udziału wszystkich w firmie, pełnego zaangażowania, ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia zasad postępowania. Chcemy być partnerem dla firm, który wskaże obowiązki, sprawdzi mechanizmy działające w firmie, podsunie rozwiązania, dostarczy wiedzę w sposób czytelny i praktyczny oraz będzie wsparciem w każdej sytuacji na polu bezpieczeństwa pracy. Jesteśmy głęboko przekonani, że czyniąc tylko w ten sposób będziemy systematycznie zmniejszać skalę zagrożeń i negatywnych skutków, jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego działania.


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

ZAMKNIJ