Szkolenia bhp Warszawa

Poznaj nasz zespół

Magdalena Dudzin - założycielka firmy
Magdalena Dudzin
Dyrektor ośrodka szkoleniowego
Główny specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż.

Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie bhp w 2008 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Doświadczenie zawodowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zdobywa od 2004 roku ciągle doskonaląc się w tym zakresie. W 2005 rozpoczęła działalność biznesową w obszarze szkoleń i doradztwa w zakresie BHP. Założona początkowo jednoosobowa firma PULSAR stała się jedną z wiodących firm na rynku szkoleń i outsourcingu BHP. Sprawowała funkcję kierownika merytorycznego oraz wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. W swojej karierze zawodowej może pochwalić się organizacją szkoleń bhp dla pracowników administracji państwowej w tym również Kancelarii Prezydenta RP oraz audytami z zakresu bhp dla najlepszych firm w różnych branżach, w tym bardzo wymagającej branży motoryzacyjnej. Obecnie oprócz zarządzania całością firmy sprawuje nadzór nad specjalistami ds. bhp, zapewnia ich rozwój, zajmuje się coachingiem oraz wdraża ich w nowe zadania dbając o profesjonalizm i rozwój.

Paweł Jasik
Paweł Jasik
Dyrektor operacyjny
Główny specjalista ds. bhp oraz inspektor ochrony ppoż.

Ukończył studia o specjalizacji Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. W swojej karierze zawodowej pracował jako specjalista ds. bhp w wielu firmach m.in. takich jak: mBank, Calzedonia/Intimissimi, Cosmedica czy PGE Systemy. W firmie PULSAR przechodząc wszystkie szczeble kariery odpowiadał za organizacje szkoleń w całej Polsce oraz kompleksową obsługę bhp firm działających w wielu branżach. Obecnie jako Dyrektor Operacyjny odpowiada za rozwój firmy, odpowiednią jakość świadczonych usług oraz koordynacje zadań pracowników biura wykazując ponadprzeciętne podejście do klientów i zdolności zarządzające.

Biuro

Katarzyna Rumowska
Specjalista ds. organizacji szkoleń

Absolwentka kierunku Marketing na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przygodę z firmą Pulsar rozpoczęła w 2019 roku. Zajmuje się organizacją szkoleń bhp, ppoż. oraz z pierwszej pomocy na terenie całej Polski. Dba o pozytywne relacje z klientami oraz podwykonawcami. Pilnuje terminowej realizacji szkoleń bhp w obsługiwanych firmach. Zajmuje się również obsługą platformy e-learningowej. Cechuje ją sumienność, pozytywne nastawienie oraz otwartość na nowe wyzwania.

Katarzyna Piróg-Dacka
Specjalista ds. organizacji szkoleń

Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania organizator podróży służbowych, imprez turystycznych i szkoleń. Z firmą Pulsar związana od 2019 roku. Pracuje na stanowisku specjalisty ds. organizacji szkoleń. Dba o zapewnienie terminowej realizacji szkoleń w obsługiwanych firmach oraz prawidłowe relacje z klientami. Obsługuje także platformę e-leraningową. W weekendy przewodniczka Muzeum Historii Żydów Polskich. Osoba o pozytywnym nastawieniu, skrupulatna i sumienna.

Paulina Dygas
Specjalista ds. organizacji szkoleń

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała tytuł starszego inspektora ds. bhp na podyplomowych studiach Politechniki Warszawskiej. W Pulsar zajmuje się organizacją szkoleń dla klientów firmy zdobywając jednocześnie doświadczenie na stanowisku starszego inspektora ds. bhp. Jest osobą koordynującą pracę biura, dba o właściwą obsługę klientów przez specjalistów ds. organizacji szkoleń. Osoba odpowiedzialna i ukierunkowana na wykonanie swoich obowiązków na jak najwyższym poziomie.

Joanna Olesińska
Specjalista ds. organizacji szkoleń

Ukończyła Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie na kierunku Marketing. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w instytucjach bankowych. W Pulsar BHP pracę rozpoczęła w 2019 roku na stanowisku specjalisty ds. organizacji szkoleń. Do jej zadań należy obsługa firm o różnych profilach działalności pod kątem organizacji szkoleń bhp, ppoż. i z zakresu pierwszej pomocy oraz pilnowania terminowości szkoleń okresowych. Zajmuje się również obsługą platformy e-learningowej. Cechuje ją przede wszystkich komunikatywność, otwartość i dobra organizacja pracy.

Magdalena Kłos
Specjalista ds. organizacji szkoleń

Ukończyła Ochronę Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę w firmie PULSAR rozpoczęła w 2019r. Jako specjalista ds.organizacji szkoleń i biura zajmuje się organizacją szkoleń BHP, PPOŻ oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obsługuje także platformę e-learningową. Dba o pozytywne relacje z klientami oraz podwykonawcami, a także o wykonywanie obowiązków na możliwie najwyższym poziomie. Osoba odpowiedzialna, sumienna i komunikatywna.

Specjaliści

Małgorzata Makowska
Główny specjalista ds. bhp.

Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie bhp w 2009 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 2009 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz obsługą firm z różnych branż. Specjalizuje się w analizowaniu wypadków przy pracy i sporządzaniu dokumentacji powypadkowych. Ma również doświadczenie w prowadzeniu audytów bhp w firmach z różnych branż, które wykonuje bardzo wnikliwie. Prowadzi szkolenia bhp również w języku angielskim. Jej atutem jest sumienność i odpowiedzialność oraz kompetencja.

Beata Sygitowicz-Smajek
Główny specjalista ds. bhp
Specjalista ds. kontroli jakości w zakresie bhp

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Częstochowskiej. Od 2012 roku przeszła ścieżkę rozwoju od pracownika perfekcyjnie dbającego o obieg dokumentów, zarządzanie zadaniami, obsługę biura przez wdrożenie się do zadań specjalisty ds. bhp, aż do zadań związanych z jakością. Prowadzi szkolenia z zakresu bhp oraz sporządza różnego rodzaju dokumentacje. Opiekuje się profesjonalnie kluczowymi klientami firmy oraz dba o wysoką jakość świadczonych usług i przeprowadzanych szkoleń także w języku angielskim. Pozyskuje wykwalifikowanych współpracowników na terenie całej Polski oraz dba o zapewnienie wysokich standardów obsługi klientów firmy PULSAR bez względu na lokalizację. Jej mocną stroną jest wielozadaniowość i samodzielność w ich wykonywaniu.

Artur Kubiś
Główny specjalista ds. bhp i specjalista ochrony ppoż.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie bhp w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 2011 r. zajmuje się prowadzeniem szkoleń bhp oraz obsługą firm z różnych branż. Skrupulatnie prowadzi audyty, opracowuje oceny ryzyka, instrukcje oraz przygotowuje dokumentacje powypadkowe. Bardzo ciekawie prowadzi także szkolenia z ochrony przeciwpożarowej. Jest osobą pracowitą i profesjonalnie podchodzącą do obowiązków.

Wojciech Durkacz
Główny specjalista ds. bhp

Absolwent pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończył Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od wielu lat związany z branżą bhp jako pracownik służby bhp oraz jako wykładowca przedmiotów związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy. W firmie Pulsar od 2018 roku. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji, prowadzeniem dochodzeń powypadkowych oraz szkoleniami bhp. Jest osobą zdyscyplinowaną, sumienną i odpowiedzialną.

Artur Kwiatkowski
Inspektor ds. bhp, inspektor ppoż.

Student IV roku BHP na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Z firmą Pulsar związany od 2017. Pracę rozpoczął od stażu w zakresie BHP, następnie pracował jako specjalista ds. organizacji szkoleń. Aktualnie zdobywa doświadczenie opracowując różnego rodzaju dokumentacje bhp pod okiem specjalistów w tym zakresie. Pozytywnie nastawiony do świata, zdyscyplinowany i kreatywny.

Marek Ignaciuk
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia na kierunku Logistyka Transportu Wewnętrznego na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w CIOP. Od 2016 roku jest pracownikiem firmy Pulsar. Zajmował się organizacją szkoleń bhp dla klientów firmy oraz pilnowaniem terminowości szkoleń okresowych. Aktualnie pracuje na stanowisku specjalisty ds. bhp. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń wstępnych i okresowych, opracowywaniem dokumentacji powypadkowych, dokumentowaniem ocen ryzyka na różnych stanowiskach oraz przygotowywaniem rocznych analiz stanu bhp w poszczególnych firmach. Jego zalety to duża odporność na stres i opanowanie.

Dominika Tabaka
Starszy inspektor ds. bhp

Ukończyła studia na kierunku Inżynieria Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Krakowskiej. Zaraz po uzyskaniu tytułu starszego inspektora ds. bhp zaczęła pracę w małopolskiej firmie outsourcingowej, gdzie zdobyła doświadczenie w służbie bhp w wielu branżach. W firmie Pulsar pracuje od 2018 r. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz audytów bhp, a także opracowywaniem niezbędnej dokumentacji. Sumienność, punktualność i samodyscyplina to jej atuty.

Karol Rudowski
Główny specjalista ds. bhp

Ukończył studia Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu na kierunku Ochrona Środowiska Pracy. Od 2008 roku związany z branżą BHP. Zadania służby bhp wykonywał w firmach o różnorodnych profilach działalności. W firmie Pulsar od 2018 roku. Zajmuje się kompleksową obsługą firm z zakresie bhp, prowadzi szkolenia, dokonuje rocznych analiz stanu bhp, opracowuje niezbędne dokumentacje. Osoba o niezwykłej łatwości nawiązywania kontaktów.

Pierwsza Pomoc

Aleksandra Parzydeł
Ratownik medyczny, magister zdrowia publicznego, instruktor EFR

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej. Jest licencjonowanym czynnym ratownikiem medycznym oraz instruktorem Europejskiej Rady Resuscytacji. Ukończyła kurs ratownictwa medycznego w trudnym terenie oraz kurs EKG. Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzi od 2006 roku. Cieszą się one wysokimi ocenami uczestników, składają się zarówno z części teoretycznej jak również części praktycznej, podczas której uczestnicy mają okazję sprawdzić i udoskonalić swoje umiejętności.

Andrzej Parzydeł
Ratownik medyczny, międzynarodowy instruktor pierwszej pomocy EFR

Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzi od 2016 roku. Ukończył kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz międzynarodowy kurs instruktorski EFR a także warsztaty instruktorskie. Prowadzi zarówno szkolenia zamknięte w firmach jak również szkolenia otwarte dla pracowników z różnych branż. Jest doskonałym wykładowcą potrafiącym przekazać wiedzę z przystępny i praktyczny sposób.

Ochrona Przeciwpożarowa

Łukasz Król
Specjalista ds. ppoż.

Ukończył stadia na wydziałach Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2009 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz próbne ewakuacje. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji ppoż. jak również analizą stanu ppoż. podczas przeprowadzanych audytów w tym zakresie.

POZNAŃ - Sławomir Tarant
Specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż.

W 2006 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe Audyt Środowiskowy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego. W 2009 roku ukończył kurs z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy. Posiada bogate doświadczenie w sprawowaniu służby bhp w firmach z różnych branż.

KRAKÓW - Damian Musiał
Specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż.

Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na Akademii Krakowskiej oraz szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Posiada uprawnienia konserwatora sprzętu ppoż. Od wielu lat zajmuję się obsługą firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zarówno w prywatnych firmach jak i instytucjach publicznych.

ŚLĄSK - Andrzej Plewa
Specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż.

Ukończył studia w zakresie bhp w 2007 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Posiada uprawnienia instruktora pierwszej pomocy EFR. Działa w służbach bhp od wielu lat w różnych branżach takich jak: drogownictwo, budownictwo, energetyka, zakłady produkcyjne, sieci handlowe oraz gastronomia.

ŁÓDŹ - Jakub Popek
Specjalista ds. BHP i ergonomii

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Pełni obowiązki służby BHP w wielu branżach; Instruktor pierwszej pomocy. Prowadzi szkolenia z zakresu BHP, Ergonomii oraz pierwszej pomocy. Od 2010 roku członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP.

BYDGOSZCZ - Adrian Smolarz
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe z zakresu BHP w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prowadzi szkolenia bhp dla pracowników i pracodawców z różnych branż.

BIAŁYSTOK - Robert Kniaź
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Warszawskiej. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego. Od wielu lat zajmuje się obsługą firm oraz prowadzeniem szkoleń BHP.

GORZÓW WIELKOPOLSKI - Łukasz Olejniczak
Specjalista ds. bhp

Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie-studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie- studia podyplomowe na kierunku Jakość, ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy. Posiada liczne certyfikaty min. audytora wewnętrznego ISO 14001, ISO 9001; HACCP; OHSAS 18001; SCC/VCA dla pracowników nadzoru. Ukończył szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Od wielu lat pełni zadania służby BHP.

KONIN - Paweł Janczewski
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w PWSZ w Koninie na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego systemu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004, uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatora sprzętu ppoż. Wieloletni pracownik służby bhp.

KOSZALIN - Daniel Topol
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Koszalińskiej. Posiada uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych ADR oraz inspektora ochrony przeciwpożarowej.

LUBLIN - Paweł Stępiński
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada uprawnienia inspektora ochrony ppoż.

RADOM - Dariusz Brzozowski
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2008 roku. Posiada uprawnienia inspektora ochrony ppoż. Prowadzi szkolenia dla pracowników firm z różnych branż. Uczestnik wielu szkoleń przedmiotowych z zakresu bhp ( bezpieczna praca na budowie, bezpieczne maszyny i wiele innych).

RZESZÓW - Elżbieta Ogłuszka
Specjalista ds. bhp

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Rzeszowskiej. Od 2010 roku wykonuje zadania służby BHP. Specjalizuje się w nadzorach nad pracownikami w zakresie bezpiecznego prowadzenia robót na różnego rodzaju budowach. Posiada bogate doświadczenie jako szkoleniowiec różnych grup zawodowych. Uzyskała certyfikaty auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania.

SŁUPSK - Andrzej Paprocki
Specjalista ds. bhp

Wieloletni pracownik służby bhp w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Posiada uprawnienia inspektora ochrony ppoż. Prowadzi szkolenia w zakresie bhp dla pracowników na różnych stanowiskach. Opracowuje również rodzaju dokumentacje.

STALOWA WOLA - Tomasz Mazur
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w zakresie bhp w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli. Pracownik służby bhp od 2006 roku. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemów zarządzania a także inspektora ochrony przeciwpożarowej. Doświadczony szkoleniowiec z uprawnieniami pedagogicznymi.

SZCZECIN - Krzysztof Kukliński
Specjalista ds. bhp

Wieloletni pracownik służby bhp. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznych systemów zarządzania oraz uprawnienia specjalisty ds. ppoż. Otrzymał dyplom uznania od Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie za wieloletnią pracę w służbie bhp. Prowadził wykłady dla Państwowych Inspektorów Pracy z zakresu bezpieczeństwa pracy podczas prowadzenia prac budowlanych z zastosowaniem materiałów wybuchowych

TARNÓW - Piotr Pająk
Specjalista ds. bhp

Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie bhp, pierwszej pomocy i ppoż. Wieloletni pracownik służby bhp w firmach z różnych branż.

TORUŃ, INOWROCŁAW, PŁOCK - Andrzej Kiełkowski
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w WSHE we Włocławku z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania bhp, uprawnienia instruktora pierwszej pomocy oraz ochrony ppoż. jak również jest konserwatorem podręcznego sprzętu gaśniczego. Pracownik służby bhp z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze firm i prowadzeniu szkoleń bhp dla pracowników z różnych branż.

TRÓJMIASTO - Klaudia Jeziorska-Falk
Specjalista ds. bhp

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Gdańskiej. Od 2012 roku zajmuje się obsługą firm pod kątem bhp. Prowadzi szkolenia i opracowuje dokumentacje zgodnie z wymogami obowiązującymi w firmach z różnych branż.

OPOLE- Leszek Maruszczyk
Główny specjalista ds. bhp.

Od 2006 roku związany z pracą w BHP. Uprawnienia bhp uzyskał w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Prowadzi szkolenia z zakresu bhp, przeprowadza postepowania powypadkowe oraz przygotowuje wszelkiego rodzaju dokumentacje z zakresu bhp.

PIŁA - Marek Nalewajski
Główny specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe o kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Od 1998 roku pracownik służby bhp. Zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem wymaganej dokumentacji z zakresu bhp i kadr, prowadzeniem okresowych analiz stanu bhp, dostosowywaniem stanowisk pracy do wymagań bhp oraz przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń w tym zakresie.

ZAMOŚĆ - Wiesława Wasilewska
Specjalista ds. bhp

W 2009 roku ukończyła studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole w Radomiu. Ukończyła również szkolenia z systemów zarządzania bhp oraz audytowania systemów zarządzania bhp w CIOP. Długoletni pracownik służby bhp i doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla różnych grup szkoleniowych.

Ok

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.