Poznaj nasz zespół

 

 

 

 

 

 

mgr Piotr Giegżno
specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż., mgr filologii polskiej o kierunku nauczycielskim

studia podyplomowe w dziedzinie bhp ukończył w 2009 r. Szkolenia w dziedzinie bhp prowadzi od 5 lat. Jest wykładowcą podstaw ergonomii. Specjalizuje się w szkoleniach w języku angielskim.

mgr Aleksandra Majchrzak
magister Zdrowia Publicznego, licencjonowany Ratownik Medyczny, instruktor Polskiej Rady Resuscytacji

od ośmiu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku "Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa".

Magdalena Żochowska
licencjat Pielęgniarstwa, dyplomowany Ratownik Medyczny

posiada sześcioletni staż pracy w zawodzie ( m.in. doświadczenie w pracy nad morzem jako ratownik medyczny oraz w zabezpieczeniu medycznym różnego rodzaju imprez), od roku prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Bierze udział w kursach prowadzonych przez Centrum Symulacji Medycznych WUM m.in. ILS, badaniach klinicznych oraz konferencjach naukowych.

Ariel Szczotok
dyplomowany ratownik medyczny, student wydziału pielęgniarstwa Collegium Masoviense.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Od 2010 instruktor kadr medycznych w zakresie zaawansowanych czynności ratunkowych dorosłych i dzieci. Instruktor Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ratownik Medyczny w Warszawskim Pogotowiu Ratunkowym i Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

mgr Małgorzata Borucz
Absolwentka Wydziału Lekarskiego

 Stażystka w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym, Instruktor Polskiej Rady Resuscytacji, od dwóch lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

mgr inż. Andrzej Sorbian
magister inżynier pożarnictwa, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (studia dzienne mundurowe).

Ukończył kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Instruktor w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, od 8 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

mgr inż. Hubert Matczak
magister inżynier pożarnictwa i specjalista ds. bhp, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (studia dzienne)

funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, ukończył kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, ratownik wysokościowy, od 2 lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz od roku szkolenia z zakresu BHP.

mgr inż. Włodzimierz Górzyński
magister inżynier pożarnictwa, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (studia dzienne mundurowe)

ukończył kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, instruktor w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, ratownik wysokościowy, od 6 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

mgr inż. Jakub Popek (Łódź)
Specjalista ds. BHP i Ergonomii, Absolwent Politechniki Łódzkiej (2009 rok)

od 4 lat pełni obowiązki służby BHP w wielu branżach; Instruktor pierwszej pomocy (2010 rok); prowadzi szkolenia z zakresu BHP, Ergonomii oraz pierwszej pomocy; od 2010 roku członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP.

mgr inż. Andrzej Plewa (Katowice)
specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż

instruktor pierwszej pomocy; ukończył studia w zakresie bhp w 2007 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Działa w służbach bhp od 6 lat w różnych branżach takich jak: drogownictwo, budownictwo, energetyka, zakłady produkcyjne, sieci handlowe oraz gastronomia.

inż. Krzysztof Głowacki (Wrocław)
specjalista ds. bhp

w służbach bhp od 1997 roku, ukończył studia podyplomowe w dziedzinie bhp w 2005r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu . Od trzynastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz obsługą firm w zakresie bhp i prawa pracy z różnych branż.

mgr Sławomir Tarant (Poznań)
specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż.

w roku 2006 ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej; w roku 2012 ukończył studia podyplomowe Audyt Środowiskowy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu; w roku 2006 uzyskał uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów w Poznaniu – aktualizacja w październiku 2012; w lutym 2007 ukończył kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego, w 2009 roku ukończył kurs z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy; pracuje w służbach bhp w różnych branżach.

inż. Łukasz Czaja (Kraków)
specjalista ds. bhp

ukończył studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy w 2010 roku, działa w służbach bhp od 12 lat w różnych branżach, działalność szkoleniową prowadzi od 7 lat.

mgr Damian Musiał (Kraków)
specjalista ds. bhp

ukończył studia podyplomowe w dziedzinie bhp w 2011 roku na Akademii Krakowskiej, od roku 2011 zajmuje się obsługą firm w zakresie bhp oraz prowadzeniem szkoleń.

mgr inż. Agnieszka Więckowska (Bielsko-Biała)
specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż.

ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie bhp w 2007 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w Katowicach; dodatkowo ukończyła kurs Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w 2010 roku oraz kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z Pierwszej Pomocy w 2011 roku; od 6 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz obsługą firm z różnych branż.

mgr Wioletta Orłowska (Rzeszów)
główny specjalista ds. bhp i specjalista ochrony ppoż.

ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie bhp w 2006r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej w 2011r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od siedmiu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz obsługą firm z różnych branż.

mgr Lucjan Świstak (Piotrków Trybunalski)
specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż.

ukończył studia podyplomowe w dziedzinie bhp w 2006 roku. Ukończył również rozszerzony kurs udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Pracuje w służbach bhp w firmach z różnych branż. Ma doświadczenie w zakresie nadzoru bhp i prowadzenia szkoleń.

dr Zbigniew Majewski (Koszalin)
główny specjalista ds. bhp i inspektor ochrony pożarowej

uprawnienia specjalisty bhp zdobył w roku 1998 r. ukończył studia podyplomowe „bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami zarządzania” w 2006 roku, ukończył kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy od 2012roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1132). Zajmuje się prowadzeniem szkoleń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz obsługą firm z różnych branż.

mgr Krzysztof Paweł Kukliński (Szczecin)
główny specjalista ds. bhp, specjalista ochrony ppoż.

ukończył studia podyplomowe w dziedzinie bhp w 2005 w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie oraz szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej w 2011 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN: 18001. Prowadził szkolenia dla Inspektorów Pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy z użyciem materiałów wybuchowych w budownictwie w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Legitymuje się ponad 14-letnim doświadczeniem w branżach: kolejowej, budowlanej oraz przemysłowej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

ZAMKNIJ