Szkolenia bhp Warszawa

Wymagania w zakresie BHP w firmie

 

Wymagania podstawowe w firmie w zakresie bhp

 

1. Rejestracja firmy w PIP i PIS

2. Szkolenie okresowe dla pracodawcy i innych osób kierujących pracownikami

3. Szkolenie wstępne bhp dla pracowników nowozatrudnionych

4. Szkolenie okresowe pracowników

5. Instrukcje bhp

6. Ocena ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska

7. Założenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 

Podstawa prawna :

1. art. 209 Kodeksu Pracy: „Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

2. art. 2373 § 21 Kodeksu Pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”

3,4. art. 2373 § 2 k.p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

5. §41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp ze zm.: „Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.„ (instrukcje bhp dotyczące: prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi, postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi, obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy)

6. art. 226 k.p.: „Pracodawca 1)ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, 2) informuje pracowników

o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.”

7. art.234 § 3 k.p. „Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy”

art.235 § 4 k.p. „Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby”

 

Pozostałe wymagania dla pracodawców w zależności od branży są przedstawiane na piśmie po audycie wstępnym, który przeprowadzamy na początku współpracy.

Ok

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.