Szkolenia bhp Warszawa

Poznaj nasz zespół

Magdalena Dudzin - założycielka firmy
Magdalena Dudzin
prezes zarządu
główny specjalista ds. bhp

Doświadczony manager, zorientowany na osiąganie celów oraz nastawiony na ciągły rozwój swój oraz firmy. Główny specjalista ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem w wielu branżach. Od 1994 roku prowadzi działalność biznesową, a w branży bhp od 2005 r. rozwija firmę w zakresie outsourcingu usług bhp i ppoż. Sprawowała funkcję kierownika merytorycznego oraz wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych branżach począwszy od firm typowo biurowych, handlowych, produkcyjnych, poprzez centra medyczne i szpitale oraz gospodarkę odpadami aż po linie lotnicze i nietypowe branże (start-up – budowa kolei magnetycznej) . W swojej karierze zawodowej może pochwalić się organizacją szkoleń bhp dla pracowników administracji państwowej, w tym również Kancelarii Prezydenta RP oraz audytami z zakresu bhp dla wiodących firm w różnych branżach, w tym bardzo wymagającej branży motoryzacyjnej. Obecnie oprócz zarządzania całością firmy, zapewnia rozwój pracowników rozszerzając ich kompetencje, zajmuje się coachingiem oraz wdraża ich w nowe zadania dbając o profesjonalizm. Prywatnie mama czterech synów i pasjonatka jeździectwa.

Kluczowe kompetencje:
 • zarządzanie
 • audyty wewnętrzne i zewnętrzne
 • szkolenia tematyczne ( kolejowe, ergonomiczne, dla managerów z zakresu odpowiedzialności w zakresie bhp)
 • projekty rozwoju pracowników
Paweł Jasik
Paweł Jasik
wiceprezes zarządu
główny specjalista ds. bhp

Główny specjalista ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem z branży bezpieczeństwa i higieny pracy, które zdobywał w firmach o różnych profilach działalności. Z firmą Pulsar związany od początku jej istnienia. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Odpowiada za rozwój firmy, odpowiednią jakość świadczonych usług oraz koordynację zadań pracowników. Dba o dobre relacje z klientami i rozwiązuje trudne problemy. Ma ponadprzeciętne zdolności negocjacyjne i dba o podległy mu zespół ze szczególnym uwzględnieniem atmosfery panującej wśród pracowników.

Kluczowe kompetencje:
 • pozyskiwanie klientów
 • negocjacje umów
 • zarządzanie organizacją

Specjaliści

Małgorzata Makowska
dyrektor działu bhp
główny specjalista ds. bhp

Główny specjalista z długoletnim doświadczeniem w branży BHP. Od 2009 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń i kompleksową obsługą firm o różnych profilach działalności. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań powypadkowych oraz analizie różnego rodzaju wypadków przy pracy. Prezentuje pełen profesjonalizm podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych, również dla anglojęzycznych klientów. Ukończyła studia podyplomowe „Akademia Kompetencji Menedżera” w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2020 roku sprawuje nadzór nad całym zespołem specjalistów ds. bhp, dbając o zapewnienie jak najwyższych standardów podczas obsługi klientów firmy.

Kluczowe kompetencje:
 • zarządzanie zespołem specjalistów ds. bhp
 • kontrola jakości szkoleń i innych działań na rzecz klientów firmy
 • obsługa kluczowych klientów firmy
 • prowadzenie postępowań powypadkowych
 • sporządzanie różnego rodzaju dokumentacji bhp
 • prowadzenie audytów zewnętrznych ( także w języku angielskim)
Artur Kubiś
główny specjalista ds. bhp
specjalista ds. ochrony ppoż.

Główny specjalista ds. bhp z w branży od 2011 roku. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz kompleksowej obsłudze firm pod kątem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Ekspert w tematyce ochrony przeciwpożarowej. Ceniony za umiejętność prowadzenia ciekawych i rzeczowych szkoleń z zakresu bhp oraz ochrony ppoż. W ciekawy sposób opracowuje liczne dokumentacje bhp oraz uczestniczy w postępowaniach powypadkowych. Autor i prowadzący szkolenia tematyczne dla pracowników wielu branż. Ma duże doświadczenie w szkoleniu kadry kierowniczej odpowiedzianej za ten newralgiczny obszar.

Kluczowe kompetencje:
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP
 • prowadzenie szkoleń ppoż.
 • prowadzenie audytów bhp i ppoż.
 • opracowywanie dokumentacji bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowych
Beata Sygitowicz-Smajek
główny specjalista ds. bhp

Główny specjalista ds. bhp od 2012 roku związana z branżą szkoleń i obsługą firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od początku pracy w Pulsar BHP przeszła ścieżkę rozwoju od specjalisty ds. organizacji szkoleń i obsługi biura do zadań specjalisty ds. bhp. Prowadzi szkolenia z zakresu bhp oraz sporządza różnego rodzaju dokumentacje, również w języku angielskim.

Kluczowe kompetencje:
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych (także w języku angielskim)
 • opracowywanie dokumentacji BHP
 • prowadzenie postępowań powypadkowych
 • ocena ryzyka zawodowego
Marek Ignaciuk
specjalista ds. bhp

Specjalista ds. bhp z doświadczeniem zdobywanym od 2016 r. Pracę w Pulsar BHP rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. organizacji szkoleń, a następnie płynnie przeszedł na stanowisko specjalisty ds. bhp znając już specyfikę klientów firmy. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, opracowywaniem dokumentacji bhp oraz prowadzeniem postępowań powypadkowych. Specjalizuje się w prowadzeniu audytów bhp i szczegółowych analiz poaudytowych.

Kluczowe kompetencje:
 • audyty i szczegółowe analizy poaudytowe
 • szkolenia bhp wstępne i okresowe
 • dokumentacja powypadkowa
 • ocena ryzyka zawodowego
Dominika Tabaka
specjalista ds. bhp

Ceniony specjalista z doświadczeniem w pracy w firmach outsourcingowych. W Pulsar od 2018 roku zajmuje się zadaniami służby bhp. Prowadzi szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników różnych branż (również w języku angielskim). Zajmuje się opracowywaniem niezbędnej dokumentacji. Dzięki współpracy z firmami o różnych profilach działalności posiada szerokie kompetencje w prowadzeniu kompleksowych audytów wewnętrznych i zewnętrznych, które realizuje bardzo wnikliwie.

Kluczowe kompetencje:
 • audyty wewnętrzne i zewnętrzne (również w języku angielskim)
 • dokumentacje powypadkowe
 • oceny ryzyka zawodowego
Mateusz Siedlecki
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w zakresie bhp w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W Pulsar BHP pracę rozpoczął w 2020 r. Na stanowisku specjalisty ds. bhp zajmuje się opracowywaniem różnego rodzaju dokumentacji dla firm o zróżnicowanych profilach działalności, sporządzaniem dokumentacji powypadkowych, szkoleniami bhp oraz przygotowywaniem newslettera dla klientów firmy dbając o zgodność z aktualnymi przepisami. Ceniony przez klientów za umiejętność prowadzenia ciekawych szkoleń bhp. Prywatnie miłośnik podróży i przygód.

Kluczowe kompetencje:
 • prowadzenie szkoleń bhp
 • opracowywanie newsettera o tematyce bhp
 • sporządzanie różnego rodzaju dokumentacji bhp
Katarzyna Piróg-Dacka
Starszy inspektor ds. bhp

Z wykształcenia prawnik z bogatym doświadczeniem w administracji i turystyce. Pracę w Pulsar BHP rozpoczęła w 2019 r. na stanowisku specjalisty ds. organizacji szkoleń. Od 2020 roku pracuje na stanowisku starszego inspektora ds. bhp. Zajmuje się opracowywaniem różnego rodzaju dokumentacji bhp oraz prowadzeniem szkoleń w sposób profesjonalny i nieszablonowy. W postępowaniach powypadkowych zadaje wnikliwe pytania, by ustalić wszystkie okoliczności wypadku. Zdobywa doświadczenie zajmując się kompleksową obsługą firm w zakresie bhp. W weekendy przewodniczka Muzeum Historii Żydów Polskich.

Kluczowe kompetencje:
 • opracowywanie dokumentacji bhp
 • prowadzenie szkoleń i audytów bhp
 • udział w postępowaniach powypadkowych
Katarzyna Worobiej
Główny specjalista ds. bhp

Zawodowo od zawsze związana z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych branżach, m.in. w służbie zdrowia, handlu, firmach produkcyjnych i usługowych, a także w wojsku. Największą satysfakcję daje jej praca z ludźmi, dlatego doskonale czuje się prowadząc szkolenia, konsultacje oraz przeglądy warunków pracy. Sporządza dokumentacje powypadkowe, przeprowadza kontrole i analizy oraz wykonuje inne zadania, które wchodzą w zakres szeroko rozumianego bhp. Poszerza swoje kompetencje o ochronę przeciwpożarową i chce szkolić osoby odpowiedzialne za ewakuację.

Kluczowe kompetencje:
 • prowadzenie szkoleń i audytów bhp
 • opracowywanie analizy warunków pracy
 • przygotowanie dokumentacji powypadkowych

Biuro

Katarzyna Rumowska
Specjalista ds. organizacji szkoleń
Lider zespołu

Z PULSAR BHP związana od początku 2019 roku. Rozpoczynając swoją przygodę z branżą BHP niewiele o niej wiedziała. Dziś, oprócz wiedzy zdobytej poprzez doświadczenie w PULSAR, może się również pochwalić ukończonymi studniami w tym zakresie. Na co dzień zajmuje się organizacją szkoleń bhp, ppoż. oraz kursów z pierwszej pomocy na terenie całej Polski, ale jest również mocno zaangażowana we współpracę z działem kadrowo-księgowym. Dba o pozytywne relacje z klientami oraz podwykonawcami. Pilnuje terminowej realizacji szkoleń bhp w obsługiwanych firmach. Zajmuje się również obsługą platformy e-learningowej. Stara się być wsparciem dla współpracowników, a trudne sytuacje są dla niej wyzwaniem, a nie problemem. Dba o miłą atmosferę w pracy oraz podejmuje się odważnie najtrudniejszych wyzwań. Podnosi swoje kompetencje o kierowanie zespołem. Prywatnie miłośniczka wszelkich czworonogów, którym poświęca dużo uwagi po pracy.

Kluczowe kompetencje:
 • organizacja szkoleń bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy
 • współpraca z biurem kadrowo-księgowym
 • zarządzanie pracą zespołu
Magdalena Kłos
Lider zespołu
Specjalista ds. organizacji szkoleń i biura

Ukończyła Ochronę Środowiska na SGGW w Warszawie. Pracę w firmie PULSAR BHP i doświadczenie zawodowe w branży BHP rozpoczęła w 2019 r., a w 2020 r. ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania BHP w przedsiębiorstwie. Jako specjalista ds. organizacji szkoleń i biura odpowiedzialna jest m.in. za organizację szkoleń bhp, ppoż oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajmuje się również obsługą platformy e-learningowej. Jako Lider Zespołu zapewnia sprawne działanie biura, motywuje oraz wspiera pracowników. Dba o pozytywne relacje z klientami oraz podwykonawcami, zapewniając usługi na możliwie najwyższym poziomie. Wciąż rozszerza swoje umiejętności i kompetencje. Jest bardzo zadaniowa i sumienna oraz perfekcyjna w wykonywaniu pracy. Jej zainteresowania to rysunek, książki, kosmologia oraz motoryzacja.

Kluczowe kompetencje:
 • organizacja szkoleń bhp, ppoż oraz pierwszej pomocy
 • współpraca z biurem rachunkowo-kadrowym
 • zarządzanie pracą zespołu
Joanna Olesińska
Specjalista ds. organizacji szkoleń

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w instytucjach bankowych. W Pulsar BHP pracę rozpoczęła w 2019 roku na stanowisku specjalisty ds. organizacji szkoleń. Do jej zadań należy obsługa firm o różnych profilach działalności pod kątem organizacji szkoleń bhp, ppoż. i z zakresu pierwszej pomocy oraz pilnowanie terminowości szkoleń okresowych. Zajmuje się również obsługą platformy e-learningowej. Ma duże sukcesy w windykacji należności. Absolwentka SGGW z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w przedsiębiorstwie.

Kluczowe kompetencje:
 • organizowanie szkoleń bhp, ppoż. i z pierwszej pomocy
 • obsługa platformy e-elearningowej
 • kontrola terminowości szkoleń w obsługiwanych firmach
Anna Kaźmierczak
Specjalista ds. organizacji szkoleń

Od 2019 roku w firmie PULSAR BHP zdobywa doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmuje się organizacją szkoleń w oparciu o kompetencje oraz nabytą wiedzę w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w przedsiębiorstwie. Odpowiada za jednego z kluczowych klientów firmy. Mimo młodego wieku jest bardzo odpowiedzialna, sumienna i profesjonalna w wykonywaniu pracy. Interesuje się zagadnieniami z zakresu resocjalizacji, przekładając to na działalność naukową w obszarze nauk społecznych.

Kluczowe kompetencje:
 • organizowanie szkoleń bhp, ppoż. i z pierwszej pomocy
 • obsługa platformy e-elearningowej
 • kontrola terminowości szkoleń w obsługiwanych firmach
Żaneta Izdebska
Specjalista ds. organizacji szkoleń

Ukończyła studia wyższe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2017 roku. Doświadczenie zawodowe rozpoczęła w branży żywieniowej. Z firmą Pulsar BHP związana od 2020 r. Zajmuje się organizacją szkoleń wstępnych i okresowych bhp, ppoż. oraz z pierwszej pomocy. Dba o wysoki poziom obsługi klientów firmy i o pozytywne relacje z podwykonawcami. Pilnuje terminowej realizacji szkoleń bhp w obsługiwanych firmach. Zajmuje się również obsługą platformy e-learningowej. Prywatnie pasjonatka podroży.

Kluczowe kompetencje:
 • organizowanie szkoleń bhp, ppoż. i z pierwszej pomocy
 • obsługa platformy e-elearningowej
 • kontrola terminowości szkoleń w obsługiwanych firmach

Pierwsza Pomoc

Aleksandra Parzydeł
Ratownik medyczny, magister zdrowia publicznego, instruktor EFR

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej. Jest licencjonowanym czynnym ratownikiem medycznym oraz instruktorem Europejskiej Rady Resuscytacji. Ukończyła kurs ratownictwa medycznego w trudnym terenie oraz kurs EKG. Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzi od 2006 roku. Cieszą się one wysokimi ocenami uczestników, składają się zarówno z części teoretycznej jak również części praktycznej, podczas której uczestnicy mają okazję sprawdzić i udoskonalić swoje umiejętności.

Andrzej Parzydeł
Ratownik medyczny, międzynarodowy instruktor pierwszej pomocy EFR

Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzi od 2016 roku. Ukończył kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz międzynarodowy kurs instruktorski EFR a także warsztaty instruktorskie. Prowadzi zarówno szkolenia zamknięte w firmach jak również szkolenia otwarte dla pracowników z różnych branż. Jest doskonałym wykładowcą potrafiącym przekazać wiedzę z przystępny i praktyczny sposób.

Ochrona Przeciwpożarowa

Łukasz Król
Specjalista ds. ppoż.

Ukończył stadia na wydziałach Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2009 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz próbne ewakuacje. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji ppoż. jak również analizą stanu ppoż. podczas przeprowadzanych audytów w tym zakresie.

POZNAŃ - Sławomir Tarant
Specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż.

W 2006 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe Audyt Środowiskowy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego. W 2009 roku ukończył kurs z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy. Posiada bogate doświadczenie w sprawowaniu służby bhp w firmach z różnych branż.

KRAKÓW - Damian Musiał
Specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż.

Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na Akademii Krakowskiej oraz szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Posiada uprawnienia konserwatora sprzętu ppoż. Od wielu lat zajmuję się obsługą firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zarówno w prywatnych firmach jak i instytucjach publicznych.

ŚLĄSK - Andrzej Plewa
Specjalista ds. bhp i inspektor ochrony ppoż.

Ukończył studia w zakresie bhp w 2007 r. w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Posiada uprawnienia instruktora pierwszej pomocy EFR. Działa w służbach bhp od wielu lat w różnych branżach takich jak: drogownictwo, budownictwo, energetyka, zakłady produkcyjne, sieci handlowe oraz gastronomia.

ŁÓDŹ - Jakub Popek
Specjalista ds. BHP i ergonomii

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Pełni obowiązki służby BHP w wielu branżach; Instruktor pierwszej pomocy. Prowadzi szkolenia z zakresu BHP, Ergonomii oraz pierwszej pomocy. Od 2010 roku członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP.

BYDGOSZCZ - Adrian Smolarz
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe z zakresu BHP w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prowadzi szkolenia bhp dla pracowników i pracodawców z różnych branż.

BIAŁYSTOK - Robert Kniaź
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Warszawskiej. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego. Od wielu lat zajmuje się obsługą firm oraz prowadzeniem szkoleń BHP.

GORZÓW WIELKOPOLSKI - Łukasz Olejniczak
Specjalista ds. bhp

Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie-studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie- studia podyplomowe na kierunku Jakość, ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy. Posiada liczne certyfikaty min. audytora wewnętrznego ISO 14001, ISO 9001; HACCP; OHSAS 18001; SCC/VCA dla pracowników nadzoru. Ukończył szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Od wielu lat pełni zadania służby BHP.

KONIN - Paweł Janczewski
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w PWSZ w Koninie na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego systemu Zarządzania Bezpieczeństwem I Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004, uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatora sprzętu ppoż. Wieloletni pracownik służby bhp.

KOSZALIN - Daniel Topol
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Koszalińskiej. Posiada uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych ADR oraz inspektora ochrony przeciwpożarowej.

LUBLIN - Paweł Stępiński
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada uprawnienia inspektora ochrony ppoż.

RADOM - Dariusz Brzozowski
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2008 roku. Posiada uprawnienia inspektora ochrony ppoż. Prowadzi szkolenia dla pracowników firm z różnych branż. Uczestnik wielu szkoleń przedmiotowych z zakresu bhp ( bezpieczna praca na budowie, bezpieczne maszyny i wiele innych).

RZESZÓW - Elżbieta Ogłuszka
Specjalista ds. bhp

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Rzeszowskiej. Od 2010 roku wykonuje zadania służby BHP. Specjalizuje się w nadzorach nad pracownikami w zakresie bezpiecznego prowadzenia robót na różnego rodzaju budowach. Posiada bogate doświadczenie jako szkoleniowiec różnych grup zawodowych. Uzyskała certyfikaty auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania.

SŁUPSK - Andrzej Paprocki
Specjalista ds. bhp

Wieloletni pracownik służby bhp w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Posiada uprawnienia inspektora ochrony ppoż. Prowadzi szkolenia w zakresie bhp dla pracowników na różnych stanowiskach. Opracowuje również rodzaju dokumentacje.

STALOWA WOLA - Tomasz Mazur
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w zakresie bhp w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli. Pracownik służby bhp od 2006 roku. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemów zarządzania a także inspektora ochrony przeciwpożarowej. Doświadczony szkoleniowiec z uprawnieniami pedagogicznymi.

SZCZECIN - Krzysztof Kukliński
Specjalista ds. bhp

Wieloletni pracownik służby bhp. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznych systemów zarządzania oraz uprawnienia specjalisty ds. ppoż. Otrzymał dyplom uznania od Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie za wieloletnią pracę w służbie bhp. Prowadził wykłady dla Państwowych Inspektorów Pracy z zakresu bezpieczeństwa pracy podczas prowadzenia prac budowlanych z zastosowaniem materiałów wybuchowych

TARNÓW - Piotr Pająk
Specjalista ds. bhp

Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie bhp, pierwszej pomocy i ppoż. Wieloletni pracownik służby bhp w firmach z różnych branż.

TORUŃ, INOWROCŁAW, PŁOCK - Andrzej Kiełkowski
Specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe w WSHE we Włocławku z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania bhp, uprawnienia instruktora pierwszej pomocy oraz ochrony ppoż. jak również jest konserwatorem podręcznego sprzętu gaśniczego. Pracownik służby bhp z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze firm i prowadzeniu szkoleń bhp dla pracowników z różnych branż.

TRÓJMIASTO - Klaudia Jeziorska-Falk
Specjalista ds. bhp

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Gdańskiej. Od 2012 roku zajmuje się obsługą firm pod kątem bhp. Prowadzi szkolenia i opracowuje dokumentacje zgodnie z wymogami obowiązującymi w firmach z różnych branż.

OPOLE- Leszek Maruszczyk
Główny specjalista ds. bhp.

Od 2006 roku związany z pracą w BHP. Uprawnienia bhp uzyskał w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Prowadzi szkolenia z zakresu bhp, przeprowadza postepowania powypadkowe oraz przygotowuje wszelkiego rodzaju dokumentacje z zakresu bhp.

PIŁA - Marek Nalewajski
Główny specjalista ds. bhp

Ukończył studia podyplomowe o kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Od 1998 roku pracownik służby bhp. Zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem wymaganej dokumentacji z zakresu bhp i kadr, prowadzeniem okresowych analiz stanu bhp, dostosowywaniem stanowisk pracy do wymagań bhp oraz przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń w tym zakresie.

ZAMOŚĆ - Wiesława Wasilewska
Specjalista ds. bhp

W 2009 roku ukończyła studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole w Radomiu. Ukończyła również szkolenia z systemów zarządzania bhp oraz audytowania systemów zarządzania bhp w CIOP. Długoletni pracownik służby bhp i doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla różnych grup szkoleniowych.

Ok

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.