Szkolenia bhp Warszawa

Wstępne szkolenie BHP

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, praktykantów, a także osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą .

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie wstępne składa się instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Program szkolenia:

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze 
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego 
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 
 9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego 
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy 


   czas trwania szkolenia: minimum 3 godziny
   liczba uczestników: maksymalnie 20 osób

   Zamów bezpłatną wycenę. Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 22 610 02 83

   Ok

   Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.