Szkolenia bhp Warszawa

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Sposób organizacji szkolenia

 • Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.
 • Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.
 • Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Program szkolenia:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy , z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka   czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin
   liczba uczestników: maksymalnie 20 osób

   Zamów bezpłatną wycenę. Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 22 610 02 83

   Ok

   Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.