Instrukcje PPOŻ

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Na życzenie naszych Klientów, opracowujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Ma ona na celu wskazać użytkownikom obiektu urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; drogi ewakuacyjne i sposób postępowania w przypadku powstania pożaru bądź innego zdarzenia determinującego konieczność opuszczenia budynku. W przypadku konieczności przeprowadzenia na terenie obiektu działań ratowniczo-gaśniczych Państwowa Straż Pożarna możliwość dzięki IBP w szybki sposób zapoznać się z charakterystyką obiektu, ilością osób w nim przebywających oraz m.in. lokalizacją wyłączników prądu, gazu, hydrantów zewnętrznych.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@bhp-pulsar.pl

 

BHP, PPOŻ - biuro:

Telefon: +48 (22) 610-02-83
Faks: +48 (22) 610-02-83
E-mail: biuro@bhp-pulsar.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa