Pozwolenie zintegrowane

POZWOLENIA, EWIDENCJE, SPRAWOZDANIA, OPŁATY, BDO, KOBIZE

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem prawnym zapewniającym zintegrowane podejście do kontroli i zapobiegania negatywnemu wpływowi na środowisko. Celem pozwolenia jest przede wszystkim objęcie wszystkich sektorów wpływu działalności instalacji na środowisko (woda, powietrze, gleba, fauna itd.) oraz zabezpieczeniem przed takimi uciążliwościami jak odpady, hałas, emisja gazów i pyłów.

Wykaz instalacji, które wymagają pozwolenia zintegrowanego znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów albo środowiska jako całości.

Nasz zespół specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o pozwolenie zintegrowane dokonując potrzebnych do niego analiz, konsultacji społecznych oraz przygotowując niezbędną dokumentację.

 

Obsługujemy firmy z całej Polski!

Zapraszamy do kontaktu:

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@bhp-pulsar.pl

 

BHP, PPOŻ - biuro:

Telefon: +48 (22) 610-02-83
Faks: +48 (22) 610-02-83
E-mail: biuro@bhp-pulsar.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa