Sprawozdawczość odpadowa

Sprawozdawczość odpadowa, BDO

Sprawozdania odpadowe

Sprawozdawczość odpadowa

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) – roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,

  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

    • zbierania odpadów,

    • przetwarzania odpadów,

  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów.

Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań, składają je w terminie do 15 marca za pośrednictwem bazy BDO.

Nasi specjaliści zrobią to w terminie dla Państwa firmy.

 

 

Obsługujemy firmy z całej Polski!

Zapraszamy do kontaktu:

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@bhp-pulsar.pl

 

BHP, PPOŻ - biuro:

Telefon: +48 (22) 610-02-83
Faks: +48 (22) 610-02-83
E-mail: biuro@bhp-pulsar.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa