Szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe

Szkolenie PODSTAWOWE dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy

Uczestnicy

Oferta skierowana do zakładów pracy

Sprzęt szkoleniowy

manekin osoby dorosłej (dwa) , szkoleniowy Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny – AED , materiały opatrunkowe do ćwiczeń, prezentacja multimedialna, apteczka pokazowa

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, zasady wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, procedura wzywania pomocy w miejscu pracy
 2. Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
 3. Zabezpieczenie miejsca wypadku
 4. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym nieoddychającym (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)
 5. Zasady użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego – AED
 6. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym – pozycja bezpieczna
 7. Zadławienia
 8. Urazy możliwe w miejscu pracy (tematy dostosowane do – krwawienia, złamania, oparzenia)
 9. Porażenia prądem
 10. Atak padaczki
 11. Stany internistyczne – cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu
 12. Omówienie składu apteczki

czas trwania szkolenia: 4 godziny

uczestnicy: do 20 osób

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@bhp-pulsar.pl

 

BHP, PPOŻ - biuro:

Telefon: +48 (22) 610-02-83
Faks: +48 (22) 610-02-83
E-mail: biuro@bhp-pulsar.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa